Број пројекта:  
Име пројекта:

Унапређење мобилности радне снаге ELMO

Кратак опис: Промовисањем флексибилних и различитих облика радних односа и уговора, USAID, путем пројекта ELMO, ради са локалним партнерима како би се смањиле баријере везане за мобилност радне снаге у БиХ и олакшало фискално бреме које лежи на малим и средњим предузећима. ELMO има за циљ да изврши транзицију на електронско извјештавање и обраду индивидуалних података који се односе на радни стаж и уплату доприноса на плату. Други циљ овог пројекта је унапређење мобилности радне снаге и повећање флексибилности тржишта рада путем облика колективног преговарања који су прилагођени тржишној економији. Унапређењем капацитета изабраних инспекција рада, ELMO ће обезбиједити подршку локалним партнерима да осигурају ефикасније придржавање и извршавање обавеза које произилазе из Закона о раду.
Област пројекта: Људски потенцијали / Информационе технологије
Донатор: USAID
Организација, извођач, партнер: Bearing Point
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: мај 2006. – мај 2010.
Укупан буџет (€): 8,473,381.00 (USD 12,000,000.00)
Буџет по годинама имплементације: 2006 2007 2008 2009
       
Контакт особа за донатора: Kasey Vannett, USAID Сарајево – Хамдије Ћемерлића 39; тел: +387 33 702 300; www.usaid.ba