Број пројекта: IPA/2010/253-516 Буџетска година: (IPA 2008 II дио)
Име пројекта: Подршка даљем усклађивању ЕУ –аcquis-a за Агенцију за индиректно опорезивање БиХ
Кратак опис: Модернизација Агенције за индиректно опорезивање (АИО), посебно царина, пореза и информационих система у складу са ЕУ стандардима с циљем да се осигура развој модерних царина, пореза и ИТ услуга у складу са Законом о индирекном систему опорезивања осигуравајући прикупљање прихода и олакшавање легалне трговине.
Област пројекта: Јавне финансије
Донатор: Делегација Европске уније
Организација, извођач, партнер: AGENTUR FUR EUROPAISCHE INTEGRATIONUND WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
Статус имплементације: У току
Trajanje projekta: 11. новембар 2010. – 6. март 2013.
Укупан буджет: (€): 2.375.000,00 EUR
Буджет по годинама имплементације: 2010 2011 2012 2013
     

2014 2015 2016
       
Контакт особа за донатора: Сикима Дијана, Скендерија 3а, Сарајево, тел.::+387 33 254 700