Број пројекта: CARDS/2006/129-133
Име пројекта:

Јачање капацитета Министарства финансија и трезора у децентрализованом систему имплементације у Босни и Херцеговини (DIS)

Кратак опис: Цјелокупни циљ пројекта је оспособљавање БиХ да управља помоћи Европске комисије под децентрализованим системом имплементације (DIS). Техничка помоћ ће развити институционални капацитет за прогресивни процес децентрализације.
Област пројекта: Јачање капацитета
Донатор: ДЕУ
Организација, извођач, партнер: EAST WEST CONSULTING SPRL
Статус имплементације: У току
Tрајање пројекта: новембар 2006. – фебруар 2009. (продужен до 19. фебруара 2010.)
Укупан буџет (€): 1,599,440.00
Буџет по годинама имплементације ($): 2006 2007 2008 2009
       
Контакт особа за донатора: Ирена шотра, task manager, Скендерија 3а, Сарајево, tел:+387 33 254 700, irena.sotra@ec.europa.eu