У овој категорији можете да пронађете извјештаје о евалуацији завршених пројеката финансираних из Фонда за реформу јавне управе.

Циљ евалуације јесте да се процијени успјешност имплементације пројекта након његовог завршетка, утврди његова сврсисходност и импликације пројектних активности на остварење пројектног циља. Евалуација се проводи и да би се процијенила одрживост пројекта, али и да би се идентификовале научене лекције на основу искустава из процеса имплементације пројекта, те се квалитетније и ефикасније планирали наредни пројекти.

Евалуацију пројеката финансираних из ФРЈУ cпроводи Јединица за донаторску координацију, финансије, надзор и евалуацију Канцеларије координатора за РЈУ, као тијело које је независно у односу на имплементацију пројекта.

Евалуација је заснована на Смјерницама за мониторинг и евалуацију пројеката који се финансирају из ФРЈУ, а које је усвојио Управни одбор ФРЈУ. Управни одбор такође усваја Извјештаје о евалуацији, чиме они постају званични.

Сви Извјештаји о евалуацији пројеката биће објављивани у овој категорији.

No. Ime
1 Извјештај о евалуацији: ” Унапређење правила и процедура за израду закона, других правила и општих аката у БиХ”
2 Извјештај о евалуацији: “Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања”
3 Извјештај о евалуацији: “Обука службеника за односе с јавношћу”
4 Извјештај о евалуацији: “Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ”
5 Извјештај о евалуацији: “Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ”