Број пројекта: IPA/2009/216-059
Име пројекта:

Имплементација јавне кључне инфраструцтуре (PKI) у пројекту заштите идентификације грађана (CIPS), Босна и Херцеговина

Кратак опис: Набавка опреме (штампачи, смарт цард читачи / писачи, smart card, smart card опрема, модул сигурности хардвера, апликативни софтвер и дигиталне камере) која ће подржати PKI систем за издавање докумената.
Област пројекта: CIPS
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: ON LINE DATENSYSTEME GMBH
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: 25. август 2009. – 6. фебруар 2011.
Укупан буџет (€): 166.961,25
Буџет по годинама имплементације ($): 2007 2008 2009 2010
Контакт особа за донатора: Џенита Полић, Task Manager, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700