Број пројекта: CARDS/2008/161-646
Име пројекта:

Набавка возила за Уред за законодавство Савјета министара БиХ, за Одбор за ревизију набавки и за Агенцију за јавне набавке БиХ

Кратак опис: Набавка комбија за Одбор за ревизију набавки и Уред за законодавство.
Област пројекта: Израда политика
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: UNIT EXPORT LIMITED
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 1. август 2008. – 2. јануар 2010.
Укупан буџет (€): 47.338,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2008 2009 2010 2011
 –
Контакт особа за донатора: Ирена Шотра, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700