Број пројекта: CARDS/2008/148-407
Име пројекта:

Подршка Агенцијама за државну службу у развоју и имплементацији HRMIS – фаза II

Кратак опис: Развој софтвера за УЉП за три Агенције за државну службу/управу у БиХ.
Област пројекта: Управљање људским потенцијалима
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: TECHNOLOGICA EOOD
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 7. фебруар 2008. – 9. јули 2010.
Укупан буџет (€): 348.000,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2008 2009 2010 2011
 –  –  –  –
Контакт особа за донатора: Ирена Шотра, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700