Број пројекта: CARDS/2008/153-256
Име пројекта:

Набавка опреме за е-владу

Кратак опис: Делегација Европске комисије ће набавити мрежну опрему за цијели Савјет министара Босне и Херцеговине. Опрема ће помоћи СМ БиХ да повеже сва министарства у новој згради СМ БиХ.
Област пројекта: Информационе технологије
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: АНЕКС доо
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 25. март 2008. – 26. новембар 2010.
Укупан буџет (€): 290.950,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2008 2009 2010 2011
 –  –  –
Контакт особа за донатора: Џенита Полић, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700