Број пројекта: CARDS/2007/135-869
Име пројекта:

Подршка обуци о европским интеграцијама у БиХ

Кратак опис: Пружање три модула обуке о питањима европских интеграција за државне службенике из државних институција БиХ, по програму обуке из 2005. (приоритет ЕП).
Област пројекта: Људски потенцијали
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: EAST WEST CONSULTING SPRL
Статус имплементације: У току
Tрајање пројекта: април 2007. – април 2008.
Укупан буџет (€): 500,000.00
Буџет по годинама имплементације ($):   2007 2008  
       
Контакт особа за донатора: Ирена Шотра – таск менаџер, Скендерија 3а, 71 000 Сарајево, 033-254-774, irena.sotra@ec.europa.eu