Савјет министара БиХ на сједници одржаној 23.02.2023. године, између осталог, усвојио је Акциони план за имплементацију Стратегије комуницирања институција БиХ о процесу приступања Босне и Херцеговине Европској унији – од кандидатског статуса до чланства за 2023. годину.

Претходно је на сједници усвојена Информација Дирекције за европске интеграције о припреми приједлога овог акционог плана, након што је Босна и Херцеговина 15. 12. 2022. године добила кандидатски статус за чланство у ЕУ, чиме започиње примјена Стратегије комуницирања институција Босне и Херцеговине о процесу приступања Европској унији – од кандидатског статуса до чланства.

Нови приступ у реализацији пакета активности које ће бити проведене у овој години с циљем квалитетније и ефикасније комуникације фокусиран је на различит приступ свакој од циљних група са специфичним темама.

Седам институција укључено је у проведбу активности у шест области, и то издаваштво, онлајн комуникације, истраживање, конкурси и такмичења, догађаји и промотивни материјал, укупно вриједних 1. 725.900 КМ. Ова су средства обезбиједиле институције које учествују у проведби Акционог плана и неће бити нових издвајања из буџета.

Уз Дирекцију за европске интеграције у проведби овог акционог плана учествоваће Министарство цивилних послова, Министарство безбиједности, Агенција за јавне набавке, Институт за интелектуално власништво БиХ, Канцеларија координатора за реформа јавне управе и Управа за индиректно опорезивање.

Савјет министара БиХ примио је к знању два извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ, и то о ревизији учинка на тему “Активности институција Босне и Херцеговине на припреми и наџору имплементације планова интегритета” и о ревизији учинка на тему “Активности институција Босне и Херцеговине на осигурању основних претпоставки за сајбер безбиједност.” Извјештаји садрже препоруке чијом ће се реализацијом унаприједити активности на осигурању ефикасне припреме и имплементације планова интегритета у институцијама БиХ. Канцеларија за ревизију институција БиХ у оквиру Извјештаја о активности институција Босне и Херцеговине на осигурању основних претпоставки за цyбер сигурност упутило је одређене препоруке Савјету министара БиХ, Министарству комуникација и саобраћаја БиХ, Министарству безбиједности БиХ и институцијама БиХ.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства комуникација и саобраћаја, донијело је двије одлуке о усвајању више смјерница којима се жели побољшати информатичка безбиједност у институцијама БиХ. Ријеч је Одлуци о усвајању Смјерница о контроли приступа и биљежењу догађаја, Смјерница о физичкој заштити информација и Смјерница о коришћењу пријеносних уређаја у институцијама Босне и Херцеговине те о Одлуци о усвајању Смјерница о управљању безбједоносним закрпама, Смјерница о класификацији информацијских ресурса, Смјерница о информатичкој безбиједности радног мјеста и Смјерница о управљању сигурносним инцидентима.

За праћење реализације ових одлука задужени су Министарство комуникација и саобраћаја и Министарство безбиједности.
Истовремено је донесена Одлука о измјени и допуни Одлуке о усвајању документа о техничко-технолошком и софтверском стандарду за радну постају у институцијама Босне и Херцеговине, коју је предложило Министарство комуникација и саобраћаја.