На онлајн онференцији коју је организовала Kанцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ са техничким тимом подршке, на којој су учествовали представници институција БиХ, НВО и академске заједнице, презентован је промотивни портал отворених података за Савјет министара БиХ.

Портал отворених података је још увијек на нивоу пилот активности, а координатор за реформу јавне управе БиХ доц. др Драган Ћузулан је истакао да су кориштена искуства и софтверска рјешења земаља које су постигле највише стандарде отворених података.

“Оно што је кључно за успјех овог пројекта јесте јасан стратешки оквир и визија која је уграђена у један свеобухватни оквир политика и инклузивна структура за управљање отвореним подацима”, рекао је Ћузулан и истакао да “по овим питањима БиХ не стоји најбоље, али ми настојимо да урадимо максимално на основу минималних постојећих законских рјешења. Један од проблема је и недостатак координације са приватним сектором, као и буџетских средстава за одрживост једног оваквог система.”

“Ради се о порталу за отворене податке за ниво Савјета министара БиХ, а користимо флексибилне технологије базиране на ЕУ порталу отворених података и отворене за све остале органе и администрације”, рекао је Ћузулан и додао да је “за добар резултат потребан висок ниво координације процеса од којег ће највеће бенефите имати грађани и пословна заједница.”

Отвореност власти и већи ниво транспарентности заговара Савјетодавно вијеће БиХ при иницијативи Партнерство за отворену власт чија је БиХ чланица од 2014. г. Kанцеларија координатора за реформу јавне управе је лидер транспарентности институција у БиХ са испуњавањем 38 стандарда проактивне транспарентности које објављује на својој веб-странци, а у оквиру усвојених Стандарда и политике проактивне транспарентности од стране Савјета министара БиХ.