Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини, Дирекција за европске интеграције (ДЕИ) Савјета министара Босне и Херцеговине, Kанцеларија координатора за реформу јавне управе (ПАРЦО) и Бритиш консил у Босни и Херцеговини најављују предстојећи Позив за доставу пријава за Програм ЕУ за младе државне службенике у Босни и Херцеговини (ЕУСYП БиХ) – И круг.

Циљ овог Програма је помоћи БиХ у развоју професионалног и деполитизованог система јавне управе заснованог на заслугама кроз стручно усавршавање и мобилност нове генерације државних службеника који ће бити задужени за процес приступања ЕУ и водити промјене током процеса проширења.

Одабрани државни службеници имат ће прилику похађати два програма онлајн обуке у организацији Kолеџ оф Јуроп (Kампус у Брижу, Белгија) који су прилагођени како профилима учесника, тако и потребама управа у БиХ, посјетити институције ЕУ које се баве питањима приступања ЕУ и реформом јавне управе у шест земаља Западног Балкана током једноседмичне студијске посјете Белгији (која ће бити организована 2021. године ако то ситуација с пандемијом вирусне инфекције Цовид-19 допусти), те учествовати у програму за мобилност на Западном Балкану (једна седмица) и програму размјене унутар БиХ (двије седмице) – укупно осам седмица.

Програмом управља Делегација Европске уније у БиХ, а проводи га Бритиш консил. Пријаве ће се моћи доставити у периоду од 3. до 20. септембра 2020. године.

Укупни ангажман свих учесника траје осам седмица и обухвата обуке, студијску посјету, програме размјене/мобилности који ће бити распоређени у временском оквиру од шест мјесеци. Успјешни кандидати имат ће прилику прво похађати двије интензивне онлајн обуке. Предвиђене су укупно четири обуке (свака у трајању од 1 седмице), које су подијељене у два модула (сваки у трајању од 2 седмице) по обуци (укупно 4 седмице). Након завршетка првог модула и прије почетка наредног услиједиће двоседмична пауза. Све обуке путем онлајн платформе проводит ће искључиво

Цоллеге оф Еуропе из Брижа (Белгија) који је и организатор обука

Први модул (2 седмице)

 • Прва онлајн обука названа „Разумијевање динамике ЕУ” биће одржана између 2. и 6. новембра 2020. године.
 • Друга онлајн обука под називом „БиХ и политика проширења” биће одржана између 9. и 13. новембра 2020. године.

Други модул (2 седмице)

 • Трећа онлајн обука названа „Управљање промјеном за бољу ефикасност јавних услуга“ биће одржана између 30. новембра и 4. децембра 2020. године.
 • Четврта онлајн обука под називом „Од обликовања политике до евалуације” биће одржана ће се између 7. и 11. децембра 2020. године.

Након завршетка онлајн обуке, сви одабрани државни службеници учествоваће у једноседмичном програму регионалне размјене у једној од шест земаља Западног Балкана (фебруар 2021.) и двоседмичном програму размјене унутар БиХ (март и април 2021.). Такође, одабрани учесници учествоваће у једноседмичној студијској посјети Белгији која је планирана у мају или јуну 2021. године.

Све ове активности имају за циљ подстицање међусобне повезаности и мобилности између ових носилаца промјене кроз омогућавање програма размјене унутар БиХ и програма мобилности за Западни Балкан.

ЕУСYП БиХ настоји помоћи јавној управи у БиХ у развоју професионалног, деполитизираног система јавне управе заснованог на заслугама кроз стручно усавршавање и мобилност нове генерације државних службеника који ће бити задужени за процес приступања ЕУ и водити промјене током процеса проширења.

Програм се фокусира на изградњу стручних капацитета и припрему нове генерације државних службеника и креатора политика у БиХ који ће бити задужени за процес придруживања и који ће покретати и водити будуће промјене у својим друштвима, нарочито оне које се захтијевају Уговором о стабилизацији и придруживању и приступањем преговарачком процесу.

Поред тога, општи циљ је подстицати међусобну повезаност и мобилност ових покретача промјене кроз омогућавање програма размјене унутар БиХ и програма за мобилност на Западном Балкану.

У првом кругу, програм ЕУСYП БиХ, чији је радни језик искључиво енглески, нуди максимално 25 мјеста (стварни број додијељених грантова може међутим бити мањи, зависно о подобности кандидата). На програм се могу се пријавити млади државни службеници са свих нивоа власти у БиХ (како је утврђено у Пословником објављеним дана 03.09.2020. године на интернетској страници: https://eu4wb6.com/).

Kритерији прихватљивости:

• грађани БиХ који уживају пуна политичка и грађанска права;
• државни службеници с једном до седам година стручног искуства у области ЕУ интеграција/приступања у јавној управи;
• универзитетска диплома и друге образовне или академске квалификације најмање ВИИ степена стручне спреме, односно високо образовање првог и/или другог циклуса Болоњског система студирања;
• течно говори енглески језик (најмање виши средњи степен (Б2));

кандидат који може похађати двије (2) онлајн обуке у укупном трајању од четири (4) седмице (2 седмице по обуци), путовати у иностранство ради једноседмичне студијске посјете Белгији 2021. године, и учествовати у двоседмичној размјени унутар БиХ и једноседмичној регионалној размјени (укупно 8 седмица).

Програм ће покрити сљедеће трошкове за максимално 25 учесника:

 • школарине за двије онлајн обуке на Цоллеге оф Еуропе
 • накнаду за смјештај и дневнице у Белгији за вријеме студијске посјете 2021. године
 • здравствено осигурање и авионске карте током студијске посјете
 • трошкове тестирања енглеског језика у програму Аптис
 • трошкове програма размјене унутар БиХ и програма мобилности за Западни Балкан (трошкове путовања, хране и смјештаја)

Oдабрани учесници имају обавезу (укупно осам седмица):

 • Похађати четвороседмичну обуку у организацији Kолеџ оф Јуроп, која је подијељена у четири сесије (од по 5 дана) и два модула (сваки по 10 дана). Прве двије сесије онлајн обуке (први модул) планиране су између 2. и 13. новембра 2020. године. Друге двије сесије онлајн обуке (други модул) планиране су између 30. новембра и 11. децембра 2020. године.
 • учествовати у једноседмичној студијској посјети Белгији у мају или јуну 2021. године.
 • учествовати у једноседмичном програму мобилности за Западни Балкан у јавним управама једне од шест земаља регије (фебруар 2021.).
 • учествовати у двоседмичном програму размјене унутар БиХ (март и април 2021.).
 • присуствовати завршној конференцији и скупу чији циљ је повећање видљивости Програма (мај 2021.)

Према Пословнику, избор се проводи у три фазе и обухвата сљедеће кораке:

 • Предодабир прихватљивих кандидата на темељу формалних и административних критерија.
 • Аптис тест енглеског језика (на разговор ће се позвати само кандидати који положе ниво Б2).
 • Онлајн интервјуе које води комисија од пет чланова, састављена од два представника радне групе Бритиш Kонсила, два представника државног нивоа из Дирекције за европске интеграције (ДЕИ) и Уреда координатора за реформу реформе јавне управе (ПАРЦО) и једног (1) представника Делегације Европске уније у БиХ.

Додатне информације о Програму ЕУ за младе државне службенике у Босни и Херцеговини – Правила и критерији за одабир у првом кругу програма доступни су на интернетској страници пројекта (Пословник), које је подносилац пријаве дужан прочитати и разумјети у цијелости прије подношења пријаве.

ПОСТУПАK ПРИЈАВЕ

Након што се пријави на интернетску страницу пројекта (https://eu4wb6.com/), од апликанта ће се тражити да преузме комплетан пакет пријаве који укључује сљедеће документе:

Пословник за први круг програма (који се мора прочитати и разумјети), образац Еуропасовог резимеа и с њим повезане инструкције, образац пријаве за први круг програма ЕУСYП БиХ.

Пријава се може поднијети само електронски, слањем на сљедећу е-маил адресу: british.council@britishcouncil.ba

Сви документи морају бити састављени искључиво на енглеском језику.

1. испуњен и потписан образац пријаве;
2. цјеловит резиме у Еуропасовом формату на енглеском језику;
3. потписано писмо из институције/канцеларије у којем кандидат ради којим се потврђује статус државног службеника на пословима ЕУ интеграција и којим се кандидату одобрава да похађа планиране обуке и програм мобилности;
4. потписано и скенирано мотивационо писмо укључујући: кратак опис дужности кандидата у јавној управи с нагласком на питања ЕУ интеграције и нацрт приједлога теме за заједнички задатак о којој ће се расправљати и која ће се разрађивати током обука;
5. у случају да кандидат посједује сертификат енглеског језика, треба доставити скенирану копију важећег сертификата енглеског језика која показује најмање Б2 ниво знања енглеског језика (у случају да кандидат у тренутку пријаве нема никакав сертификат, овај корак није потребан јер ће се од кандидата тражити да полаже испит из енглеског језика на темељу којег ће се одредити његово познавање језика.

За више информација о овоме, погледајте текст у наставку).

Ако један или више горе наведених елемената пакета пријаве недостаје (образац за пријаву, резиме, тема заједничког задатка или мотивацијско писмо), радна група ЕУСYП задржава право да кандидата дисквалификује или да затражи да допуни дјеломично достављену и/или непотпуну документацију (у случају да су неки документи непотпуни или их је потребно саставити).

Жене се нарочито подстичу да се пријаве на овај програм. Заинтересовани кандидати образац пријаве и комплетан сет попратних докумената могу преузети након што се региструју на интернетској страници: https://eu4wb6.com/ у периоду од 3. до 20. септембра 2020. године.

Пријаве се могу поднијети до 20. септембра 2020. године до 23:59 по средњоевропском времену. Додатне информације о правилима, процедурама и критеријима одабира биће доступне свим кандидатима онлајн од истог датума.

Пријаве су сада доступне.

За додатне информације молимо посјетите интернетску страницу: https://eu4wb6.com/.

Рок за пријаву: 20. септембар 2020. до 23:59 по средњоевропском времену.

ВАЉАНИМ ПРИЈАВАМА СМАТРАЈУ СЕ САМО ОНЕ ПРИЈАВЕ KОЈЕ СУ ПОДНЕСЕНЕ ЕЛЕKТРОНСKИМ ПУТЕМ