Агенција за превенцију корупције и координацију боре против корупције предузела је низ системских активности са циљем што ефикасније превенције корупције у Босни и Херцеговини, а једна од активности је и креирање и достављање владама и свим тијелима за спречавање корупције у нашој земљи Оквирног плана за превенцију корупције за вријеме трајања пандемије ковид-19.

Оквирни акциони план садржи седам главних мјера за чију реализацију су задужене институције са јавним овлашћењима на државном нивоу, нивоу ентитета, кантона и Брчко дистрикта БиХ уз директну координацију са Агенцијом и тијелима за спречавање корупције.

Акциони план за превенцију корупције институција БиХ за вријеме трајања пандемије ковид-19 доставља се свим институцијама Босне и Херцеговине на даљње надлежно поступање у правцу креирања и проведбе појединачних планова институција БиХ, у складу са функционалним надлежностима сваке појединачне институције БиХ уз обавезну повратног извјештајавања ове Агенције у складу са чланом 24. Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (“Службени гласник БиХ” бр: 103/09 и 58/13).

Акциони план за превенцију корупције Kанцеларије координатора за реформу јавне управе за вријеме трајања пандемије ковид-19