Бања Лука, 10. фебруар 2020. – Транспаренцy Интернатионал у БиХ (ТИ БиХ), Вањскополитичка иницијатива БиХ (ВПИ) и У.Г. Зашто Не позивају Савјет министара БиХ да још једном размотри Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о успостављању канцеларија координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ, а која се тиче именовања главног координатора за реформу јавне управе.

Поменутом измјеном је предвиђено да главног координатора за реформу јавне управе и његове замјенике именује и разрјешава предсједавајући Савјета министара БиХ, умјесто Савјета министара БиХ како је дефинисано тренутном Одлуком. Истом Одлуком главни координатор би се именовао сада у својству савјетника. Сматрамо да је измјена Одлуке требала ићи у правцу рјешавања статуса институције, њеног ђелокруга надлежности у складу са СИГМА принципима, и јачањем њене улоге, а не само на рјешавање питања именовања руководиоца институције. Такођер, предложено рјешење о именовању у својству савјетника не доприноси осигурању принципа мериторности у избору руководиоца, него додатно политизира јавну управу.

Према Закону о управи савјетник није руководећи државни службеник, те његов опис послова не одговара пословима које обавља координатор за реформу јавне управе и његови замјеници.

Упозоравамо да би Савјет министара БиХ, умјесто питањима персоналних статуса и именовања, требало да се бави усвајањем Стратегије реформе јавне управе и Акционог плана, с обзиром на то да је претходна Стратегија истекла још 2014. године, усваја се већ пет година, те је пола периода њене имплементације већ истекло.