У организацији Агенције за унапређење страних инвестиција БиХ и Министарства привреде Тузланског кантона од 30. октобра до 1. новембра, уз финансијску подршку програма TAIEX, у Сарајеву се одржава тродневна радионицу о јавно-приватном партнерству “Јачање капацитета јавних тијела у припреми пројеката ЈПП”.

С обзиром на то да јавно-приватно партнерство представља новину у теорији и пракси у Босни и Херцеговини, ФИПА и Министарство привреде ТК су у јуну 2018. аплицирали за двије активности у оквиру ТАИЕX техничке подршке како би примјеном овог инструмента допринијели јачању капацитета јавних тијела у области јавно-приватног партнерства.

Драган Ћузулан, државни координатор за реформу јавне управе обратио се учесницима конференције нагласивши да је реформа јавне управе један од кључних приоритета за осигурање фискалне одрживости и квалитетно пружање услуга грађанима, а раст и просперитет морају бити засновани на привлачењу инвестиција.

„Јавни сектор нема довољно расположивих средства за финансирање економски пожељних инвестиција за развој инфраструктуре. Према статистичким подацима ЕУ, увођењем модела ЈПП у јавне инвестиције постиже се уштеда од 17-20% у односу на вођење тих послова искључиво од стране јавног сектора“, рекао је Ћузулан. Он је додао да сарадња јавног и приватног партнера кроз модел јавно-приватног партнерства доприноси стварању додатне вриједности, повећању ефикасности и побољшању организационог капацитета, те успостављању стабилног раста и развоја.

Ћузулан је додао и то да Канцеларија координатора за рефому јавне управе снажно подржава све инцијативе за унапређењем модела јавно-приватног партнерства у Босни и Херцеговини и изградњи капацитета за његову пуну, али транспарентну, примјену.

„Препознајући значај овог модела и потребу за његовим увођењем и унапређењем у Босни и Херцеговини, и сами смо у протеклом периоду имплементирали један реформски пројекат чији су циљеви били развој и хармизација легислативе, обуке и изградња капацитета, те промоција модела јавно-привантог партнерства. Пројекат је финансиран из средстава Фонда за реформу јавне управе, а реализован је током 2016. и 2017. године“, рекао је државни координатор за реформу јавне управе.

Радионица је намијењена представницима јавних тијела с кантоналних и локалних нивоа власти, који ће радити на идентификацији, припреми, уговарању и праћењу пројеката јавно-приватног партнерства, а на којој су предавачи представници институција из држава чланица Европске уније.

Радионица ће омогућити представницима јавних тијела да се упознају с институционалним оквиром и праксом из области јавно-приватног партнерства у државама чланицама ЕУ, да дефинирају предувјете за идентифицирање потенцијалних пројеката, учествују у процесу припреме и проведбе пројеката ЈПП-а, развијају моделе за праћење ЈПП пројеката, анализирају и предлажу потенцијалне ЈПП пројекте и слично.