Канцеларија координатора за реформу јавне управе организује консултативни састанак са представницима и представницама цивилног друштва о планирању процеса реформе јавне управе и активности на изради проведбеног документа Стратешког оквира за РЈУ у БиХ 2018 – 2022.
Састанак ће се одржати у сриједу 25.9.2019. године са почетком у 11 часова у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе, Дубровачка 6, Сарајево.
Канцеларија координатора за реформу јавне управе је окренута отворености и транспарентности процеса израде стратешких докурнената реформе јавне управе, те ће у наставку процеса, а у складу са Смјерницама за провођење правила за консултације са заинтересованом јавношћу у изради правних прописа провести и јавне консултације,                                                                                                                                                                                                           када ће заинтересована јавност имати додатну прилику за давање приједлога, сугестија                                                                                                                                                                                                     и препорука.