Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе биће одржана у четвртак, 04.07.2019. године, с почетком у 12:00 сати, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе (приземље, сала за састанке), Дубровачка 6, Сарајево.

 

Предложени дневни ред:

 

  • Разматрање захтјева Шведске и Данске за поврат неутрошених средстава из Фонда за реформу јавне управе;
  • Верификација Записника с 65. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 03.05.2018. године;
  • Разно.