У организацији њемачког GIZ -а који проводи Програм јачања јавних институција у БиХ, Дирекције за економско планирање БиХ и Канцеларије координатора за реформу јавне управе, у Сарајеву је 18.06.2019. године одржана радионица заједнице практичара за стратешко планирање у БиХ из области дјеловања програма који се односи на Развој политика и координацију, компонента Планирање.

Радионици су присуствовали представници Министарства правде БиХ, Министарства безбједности БиХ, Министарства транспорта и комуникација БиХ, Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, Министарства цивилних послова БиХ, Дирекције за европске интеграције БиХ, Дирекције за економско планирање БиХ, Канцеларије координатора за реформу јавне управе и Федералног завода за програмирање развоја.

Циљ ове радионице је провођење процјене утицаја за успостављање система дугорочног планирања у БиХ.