У складу са чланом 11. став 4 Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 94/14), позивамо вас да учествујете у изради Извјештаја о раду Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2018. годину.

Процес јавних консултација отворен је од 22.02. 09.03.2019. године и своје коментаре и сугестије можете доставити искључиво путем web апликације https://ekonsultacije.gov.ba/.

Извјештај о раду Канцеларије координатора за 2018.

Изјава – извјештај о раду 2018 – консултације