Савјет министара БиХ на сједници одржаној јучер усвојило је Полугодишњи извјештај о напретку (праћење провођења Ревидираног акционог плана 1 – RAP1) Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини за период јануар – јуни 2018. године, који је припремила Канцеларија координатора за реформу јавне управе. Према Извјештају, испуњавање циљева из RAP1 порасло је за три посто, и у јуну је износило 75 посто у односу на 72 посто из 2017. године. Највећи напредак у испуњењу реформских циљева од три посто у првом полугодишту забиљежен је у Федерацији БиХ и Брчко Дистрикту БиХ, док је на државном и нивоу Републике Српске остварен напредак од два посто. Гледајући укупно остварење циљева највећи постотак реализације од 80 посто остварен је у Републици Српској, слиједи државни ниво са укупно оствареним напретком од 75 посто, те Федерација БиХ са напретком од 71 посто, док је Брчко Дистрикт БиХ испунио 70 посто циљева из RAP1. Највише је циљева, гледајући по реформским областима из Ревидираног акционог плана 1, остварено у области јавне финансије (83 посто), док је е-управа и даље област у којој је забиљежена најмања реализација циљева, и то 60 посто.