Канцеларија координатора за реформу јавне управе је у претходном периоду урадила испитивање задовољства својих корисника. Наиме, због унапређења своје ефективности и ефикасности, али и обавеза из Принципа јавне управе које је SIGMA/OECD развила за потребе јавних управа земаља регије Западног Балкана и Турске, те жеље да се систематски тај процес води и у наредном периоду, Канцеларија координатора је формирала Радну групу за испитивање задовољства корисника и испитивање задовољства запослених. Овом приликом Радна група је користила Смјернице за испитивање задовољства корисника јавне управе БиХ, које је у претходном периоду развила међуинституционална радна група за управљање квалитетом, а која дјелује у склопу Програма јачања јавних институција којег у БиХ проводи њемачки GIZ.

У периоду од 17.09.2018. до 01.10.2018.године Радна група је анкетирала кориснике услуга Канцеларије координатора (државни службеници/медији/цивилно друштво), те су резултати овог истраживања, као и План за побољшање преточени у Извјештај о анализи задовољства корисника. У наредном периоду Радна група ће испитати задовољство корисника и других цилњих група.

 

Главни налази – резултати проведене анкете су:

  • У анкети је суђеловало 58% чланова надзорних тимова, а 38% чланова имплементационих тимова,
  • Анкетирани су исказали да је 46% њих задовољно припремом пројектне документације, док је 21% исказало да је незадовољно, а они су са 67% казали да је разлог незадовољства временски интервал, а 11% нејасне процедуре,
  • 54% анкетираних је исказало да је задовољно са степеном уважености приједлога/коментара у фази припреме пројектне документације, док је 21% анкетираних изразило незадовољство трајањем припреме пројектне документације,
  • Када је у питању јавна набавка, анкетирани сматрају да је документација квалитетно приремљена, а чак 42% испитаника сматра да је и временски интервал трајања јавне набавке задовољавајући. Овдје се мора нагласити да је 8% анкетираних у потпуности незадовољно временским интервалом,
  • Испитаници су у великом броју задовољни комуникацијом са запосленим у Уреду координатора, што показује 46% да је у потпуности задовољно, а 50% је задовољно. Веома је битно нагласити да су испитаници задовољни и са материјалом којег припрема Уред координатора,
  • Електронски билтен (нењслеттер) чита веома мали број корисника, њих свега 17%,
  • Код секундраних корисника, њих 72% долази из организација цивилног друштва, док је само 8% из медија,
  • Највећи број њих се информише о раду Уреда координатора са њеб странице и друштвених мрежа,
  • За велики број испитаника извјештаји о напретку које Канцеларија припрема су јасни и разумљиви, те концизни, док их највише интересују информације из области: стратешко планирање, координација и израда политика, управљање људским потенцијалима, е-управа и управљање квалитетом.

Комплетан Извјештај можете погледати на сљедећем линку.