Представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе презентовали су практична искуства и начине испитивања задовољства корисника запосленим у Агенцији за јавне набавке БиХ. Наиме, ова институција се одлучила да у наредном периоду проведе испитивање задовољства корисника, а експертску подршку ће у овом процесу поред Канцеларије координатора пружити и Програм јачања јавних институција којег имплементира GIZ.

Подсјећамо, потреба за систематским испитивањем задовољства корисника на редовном нивоу у јавној управи, као једним од алата за управљање квалитетом, апострофирана је и у Принципима јавне управе које је SIGMA/OECD развила за потребе јавних управа земаља регије Западног Балкана и Турске и објавила у новембру 2014. године. Канцеларија координатора за реформу јавне управе је испитивању задовољства корисника посветила пажњу и у Стратешком оквиру за реформу јавне управе 2018 – 2022.

О управљању квалитетом и испитивању задовољства корисника можете прочитати више на сљедећем линку.