Сједница Надзорног тима за реформску област Управни поступци и управне услуге бит ће одржана 06.07.2018.године у Сарајеву, у згради пријатељства између Грчке и БиХ, Трг БиХ бр.3, сала у приземљу, са почетком у 10:30 сати.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са предходне сједнице НТ
  2. Информација о реализацији пројеката „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање ситема редукције административних препрека“ и динамици усвајања преосталих извјештаја
  3. Информација о реализацији пројекта „Спецификација за набавку опреме и услуге развоја нових софтверских рјешења“ и динамика усвајања Финалног извјештаја
  4. Разматрање и усаглашавање пројектне документације за „ Мјерење задовољства корисника управних услуга“
  5. Стање у области, нереализирани циљеви из РАП1 и приједлози за нове пројектне идеје
  6. Разно.