Први састанак Заједнице практичара за дугорочно/секторско планирање, која има за циљ размјену искустава из области дугорочног/секторског планирања те реализацију препорука Европске комисије у вези с израдом методологије за дугорочно планирање и развој секторске стратегије одржан је 01.06.2018. године у Сарајеву.

Састанку су присуствовали представници институција које се баве дугорочним планирањем и то: Министарства правде БиХ, Дирекције за економско планирање БиХ, Министарства финансија и трезора БиХ, Федералног завода за програмирање развоја, Генералног секретаријата Владе РС, Секретаријата Владе БД БиХ, као и Уреда координатора за РЈУ.

Циљ састанака Заједнице практичара је, такође, унапређење квалитета политика, као и усаглашавање и усклађивање истих.

Први састанак Заједнице практичара за дугорочно/секторско планирање је одржан кроз Програм јачања јавних институција, који у Босни и Херцеговини, у име савезне Владе Њемачке, имплементира њемачки ГИЗ.

Састанак је организован у координацији и присуству представника Делегације ЕУ БиХ.