Професионализација и деполитизација државне службе и даље је изазов за земље Западног Балкана, а Босна и Херцеговина, као и Србија, Црна Гора, Македонија, Албанија и Косово, треба унаприједити службенички систем осигурањем професионалнизације државних службеника на руководећим позицијама.

Управо су руководећи државни службеници били у фокусу компаративне „Анализе професионализације државних службеника на положају и наредни кораци у државама Западног Балкана“ коју је израдила и данас, у Сарајеву, представила организација СИГМА. Главни захтјев које СИГМА ставља пред државне службе јесте даљи развој професионалних компетенција руководећих службеника и њихова посвећеност професионалном провођењу политика влада.

Анализа је показала да су кључни сегменти који нису институционализовани или не функционишу у пракси: јасно дефинисане улоге, одговорности и линије одговорности руководећих службеника, могућност жалбе и привлачења великог броја кандидата на конкурсима да би се осигурала адекватна конкуренција приликом запошљавања на руководеће позиције, свеобухватан и систематичан начин тестирања нивоа компетенција кандидата за руководеће позиције и независне и професионалне конкурсне комисије способне да провјеравају ниво компетенција.

Професионализација државних службеника на положајима односно стварање система у којем су државни службеници на руководећим позицијама компетентни требала би бити на врху политичке агенде у земљама регије, главна је препорука овог документа.

Под појмом професионализација руководећих државних службеника, између осталог, мисли се на њихове компетенције, односно одговарајуће стручне квалификације, стручно усавршавање али и запошљавање према заслугама, разграничавање линија одговорности, те независности од политичког утицаја, уз одсуство страначког патроната, фаворизовања или политизације.

“И у случајевима када у земљама западног Балкана постоје добра правила која регулишу позицију виших руководећих службеника, она се не примјењују увијек у пракси, чиме се доводи у питање примјена принципа мериторности. СИГМА је дала низ препорука за даље јачање професионализације руководећих службеника, али промјене неће бити могуће без јасног опредјељења политичких елита да се уздрже од контроле бирократије“, нагласили су током конференције експерти СИГМА .

Постојање компетентних и искусних руководилаца на положају повезано је са већим нивоом организацијског учинка и мањим нивоом корупције у јавном сектору него када се на вишим позицијама налазе политички постављени појединци, запослени на основу партијске лојалности, наведено је у анализи.

„Ефикасна државна управа је она у којој су јасно раздвојене политичке од службеничких функција“, изјавио је Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе.

Он је додао да се, у процесу реформе јавне управе и области државне службе, од руководећих државних службеника траже компетенције, попут лидерства или стратешког планирања, те су самим тим очекивања од њих другачија и већа у односу на службенике који се не налазе на руководећим позицијама“, додао је.

У анализи се наводи да су професионални и ефикасни државни службеници на руководећим функцијама драгоцјен партнер у пружању помоћи владама у ефикасној и дјелотворној примјени политике, те да су важни због стабилности институција и континуитета стручног знања у јавној управи, као и за постизање ефикасности и дјелотворности у свакој администрацији.

Упркос значајним напорима да се успостави добар правни основ, анализа је показала да већина постојећих система још није способна обезбиједити професионалне и компетентне државне службенике на положајима.

Додатно, анализа је указала и на недовољну заступљеност жена на вишим руководећим позицијама.

Овдје преузмите анализу.