Државни службеници, њих 300, из институција Босне и Херцеговине, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ су током протеклог мјесеца похађали и успјешно завршили обуке о примјени унапријеђене методологије процеса запошљавања и примјени оквира компетенција за државну службу приликом запошљавања, припрема и вођења интервјуа те другим темама које требају допринијети што већој објективности чланова комисија за избор државних службеника.

Тематске радионице биле су намијењене вишим државним службеницима, руководиоцима организационих јединица и менаџерима управљања људским потенцијалима са циљем представљања и промоције побољшаног модела запошљавања у државну службу, а што је један од резултата пројекта “Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу”.

“На обуци сам се упознао са потенцијалним правцима развоја процеса селекције и одабира кадрова, са нагласком на оквир компетенција и његов потенцијал за употребу у свим областима управљања људским потенцијалима. Ово ми је веома битно као повременом члану комисија за запошљавање у својој институцији. Додатну димензију овој обуци је дао и избор тема обуке, гдје се није само обрађивала тема селекције и одабира кадрова, већ је разматрана и шира слика у вези запошљавања државних службеника, те су се обрађивале и теме планирања кадрова, увођења новозапослених у посао, коучинг и менторство. Ово је била јако корисна обука која ће ми помоћи у будућем раду у оквиру конкурсних комисија”, рекао је Далибор Ћопић, начелник Одјељења за обуку и аналитичке послове, Агенција за државну управу Републике Српске и један од учесника обуке.

Хусеин Хоџић, шеф службе Цивилне заштите у Опћини Коњиц истиче да ће му ове обуке бити веома корисне јер ће као члан комисије за избор државних службеника моћи рационалније оцјењивати будуће кандидате, цијенећи посебно вјештине и компетенције.

“Квалитет живота грађана БиХ у директној је вези са квалитетом рада државне службе и управе. Пројекат доноси рјешења и препоруке како процес запошљавања може осигурати упошљавање изванредних кадрова који ће провести реформу јавне управе у складу са међународним стандардима и праксама и тиме увести БиХ у пуноправно чланство у ЕУ. Компетенције, планирање људских потенцијала, привлачење кадрова, кључне су теме за будућност модерно уређене јавне управе. Значајно је истаћи захвалност што чланице ЕУ и други билатерални партнери препознају овакве напоре и издвајају финансијску подршку Фонду за реформу јавне управе из којег се и финансира овај пројекат”, наглашава Јасмин Поробић, вођа Тима пројекта “Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу”.

У склопу пројекта израђен је и Приручник за апликанте који садржи и информације о фазама конкурсних процедура на појединим управним нивоима у државној служби и омогућава потенцијалним кандидатима за радна мјеста у државној служби да на једном мјесту добију потребне информације о процедурама селекције и запошљавања како би се адекватно припремили за сваку фазу.

До краја имплементације пројекта предстоји израда „Приручника за управљање процесом запошљавања у државној служби Босне и Херцеговине“, те обука тренера који ће, за потребе институција са свих нивоа, преносити знања на остале државне службенике који се баве или ће се бавити овом тематиком.
Директни корисници пројекта су све институције и органи управе у структурама државне службе у БиХ са нивоа институција БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, док су индиректни корисници пројекта грађани БиХ као потенцијални апликанти за посао у државној служби, те кроз квалитетнију услугу и квалитетнији и ефикаснији рад јавне управе.

Кључни циљ пројекта је подршка процесима изградње професионалне државне службе, ефикаснији и ефективнији рад органа државне службе/управе путем поједностављења и унапређења начина извођења свих активности запошљавања.
Пројекат се финансира средствима Фонда за реформу јавне управе, а имплементира га ZAMM media Consulting  д.о.о.