Представници Заједничке радне групе за израду Стратешког оквира за реформу јавне управе за период 2018. – 2022. године на данас одржаном састанку у Теслићу усагласили су шести дорађени нацрт Стратешког оквира који ће бити послан Савјету министара БиХ, Влади Републике Српске, Влади Федерације БиХ и Влади Брчко дистрикта БиХ на разматрање.

Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе истакао је задовољство постигнутим договором представника Заједничке радне групе те оцијенио да ће усвајањем овог документа бити испуњен још један захтјев из ревидираног Акционог плана за реализацију Реформске агенде, а односи се на усвајање иновиране стратегије реформе јавне управе  засноване на кључним принципима јавне управе.

Реформска агенда за Босну и Херцеговину за период 2015–2018. године истакла је реформу јавне управе као један од кључних приоритета за осигурање фискалне одрживости и квалитетно пружање услуга грађанима те наглашава како ју је потребно проводити у тијесној вези с реформама у социо-економском систему и владавини права.

Јавна управа у оквиру овог Стратешког оквира обухвата управне системе који су као такви дефинирани прописима институција Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Овај документ пружа кохерентан оквир и дефинира циљеве Савјета министара Босне и Херцеговине, влада ентитета и Владе Брчко дистрикта БиХ у области реформе јавне управе. Приоритетне области дјеловања су: јачање капацитета јавне управе кроз имплеметацију принципа европског управног простора, успостављање кориснички орјентисане и транспарентне јавне управе, изградња професионалног и деполитизованог службеничког система заснованог на принципима мерит система и успостављање рационалне, кохерентне, ефикасне, ефективне, и одговорне организационе структуре јавне управе, на сваком нивоу управне власти.

Стратешки оквир те акциони планови који ће бити у наредном периоду припремљени фокусирани су на циљеве и мјере који ће се проводити на ова четири нивоа управе.

Подршку припреми документа пружили су: Њемачко друштво за међународну сарадњу ГИЗ кроз Програм јачања јавних институција, Good Governance Fund, ЕЦ/ДЕУ и СИГМА. Представници Делегације Европске уније у БиХ оцијенили су документ квалитетним.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе захвална је свим представницима Заједничке и тематских радних група који су дали допринос изради овог документа.