Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA) јучер је у Сарајеву презентовала извјештај о мјерењу стања у бх. јавној управи за 2017. годину.

Из извјештаја је видљиво да у односу на мјерење у 2015. години није направљен значајнији напредак у реформи јавне управе, иако има и примјера гдје су нека подручја оцијењена боље док су нека добила мање оцјене. Оцјене дате за већину индикатора су врло ниске и углавном испод регионалног просјека

Мониторинг за Босну и Херцеговину 2017.