Други састанак Специјалне групе за реформу јавне управе (СГ РЈУ) за Босну и Херцеговину је одржан 30. јануара 2018. године у Сарајеву. Састанком су копредсједавали г. Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе Босне и Херцеговине и г-ђа. Мицхела Матуелла, шеф јединице за Албанију, Босну и Херцеговину у Генералној дирекцији за сусједство и преговоре о проширењу.

Сврха састанка СГ РЈУ је била, у оквиру Споразума о стабилизацији и придруживању, да настави редован дијалог о политици између Европске комисије и Босне и Херцеговине како би се расправио и процијенио напредак у проведби реформи јавне управе у шест кључних области, т.ј. стратешки оквир за реформу јавне управе, развој политика и координација, државна служба и управљање људским ресурсима, одговорност, испорука услуга и управљање јавним финансијама.

Европска комисија је поздравила даљи напредак у развоју Стратегије РЈУ такође и кроз посебну радионицу са надлежним властима. Наглашена је важност осигурања јаког руководства за координацију проведбе реформе и наставак Фонда за РЈУ као једног од главних ресурса за проведбу Стратешког оквира за РЈУ.

У области управљања јавним финансијама, Европска комисија је изразила забринутост најављеним временским оквиром за развој стратегије за цијелу земљу. У области реформе државне службе, Европска комисија је позвала све нивое власти да спријече сву будућу политизацију државне службе усклађивањем и поравнањем закона о државној служби са принципима јавне управе. У области развоја политика и координације, Босна и Херцеговина се охрабрује да повећа хармонизацију секторских политика, побољша контролу квалитета политика и појасни институционалне одговорности за израду политика.