На финалној конференцији пројекта “Унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефеката обуке“, одржаној данас у Сарајеву, представљени су кључни резултати овог пројекта који је имплементирао конзорциј фирми „iBusiness д.о.о. Источно Сарајево и Net-pro д.о.о. Брчко“.

Пројектом је пружена подршка ефикаснијем и ефективнијем раду органа државне службе/управе кроз унапређење методологије за процјену потреба за обукама и идентификације потребних знања и вјештина као темеља за иницирање програма обуке и усавршавања, те развој методологије за евалуацију примјене стечених знања на радном мјесту и непосредном радном окружењу. Пројекат је имплементиран у сарадњи са Агенцијом за државну службу БиХ, Агенцијом за државну службу Федерације БиХ, Агенцијом за државну управу Републике Српске и Подођељењем за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ које су кључни корисници пројекта..

„Иако је потреба за обуком државних  службеника често на мети критика јавности кроз различите едукације постиже се вишеструка добит за институције, али и за грађане, прије свега у побољшању квалитета добијених услуга. Обезбјеђивање ефикасне обуке државних службеника је важан предуслов за ефикаснију јавну службу“, изјавио је доц. др. Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе и додао да обуке нису ствар избора већ право и обавеза државних службеника.

Према његовим ријечима, највећи изазов често представља дефинисање потребних обука како би се ефикасност службе унаприједила, али и мјерење стварних ефеката које је обука имала на рад државне управе.

Током периода имплементације пројекта, више од 250 руководећих и државних службеника који се баве управљањем људским ресурсима са нивоа БиХ, ФБиХ, РС и БДБиХ прошли су обуку о примјени поменутих методологија, док је 22 службеника едуковано за тренере у овој области

У оквиру завршне конференције промовиран је Приручник за анализу потреба и евалуацију ефеката обука, који ће према ријечима кључног експерта на пројекту, др. Ранка Маркуша доприњети дјелотворности рада јавне управе за процјену потреба за обукама кроз примјену методологије којом ће се оцјењивати да ли су те обуке биле корисне, односно да ли су утицале на промјену ефикасности на радном мјесту. Према његовим ријечима, пројекат је такођер допринио изградњи капацитета запослених у органима државне службе/управе у БиХ из области управљања људским ресурсима.

Пројекат је финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе, а његова имплементација је трајала 12 мјесеци.