Тематска радионица под називом „Компетенције у државној служби“ одржана је 15.12.2017. године у Сарајеву.

Радионица је организирана у склопу пројекта „Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу“ који се финансира из Фонда за реформу јавне управе, а имплементира га Замм медиа Цонсултинг д.о.о. Сарајево.

На радионици су представљени резултати пилотирања методологије за процјену компетенција у процесу запошљавања у државној служби, те је размотрен значај и могућност примјене компетенција у управљању развојем државне службе.

Методологија је пилотирана у институцијама са четири нивоа управе:  Агенцији за наџор над тржиштем БИХ, Федералном министарству рада и социјалне политике, Министарству финансија РС и Ођељењу за стручне и административне послове Владе БД БИХ.

Иако је у овом погледу на снази различит правни оквир на појединим управним нивоима исказано је опређељење да се на свим нивоима даље ради на увођењу компетенција у систем управљања људским потенцијалима у складу са трендовима у државама чланицама ЕУ.

Поред представника пилот институција у радионици су учествовали представници надлежних агенција за државну службу/управу, Одбора за запошљавање Брчко дистрикта БиХ те Канцеларије координатора за реформу јавне управе.