Јавне консултације са представницима цивилног друштва у вези Нацрта стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ за период 2017.-2020 су одржане 16. новембра 2017. у Бања Луци и 17. новембра 2017. у Сарајеву.

О значају усвајања новог стратешког оквира говорили су Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе, Стојанка Ћулибрк, координаторица за реформу јавне управе из Републике Српске, Љиљана Оренди, чланица Заједничке радне групе за израду Стратешког оквира из Брчко дистрикта БиХ, Мирсада Јахић, координаторица за реформу јавне управе из Федерације БиХ те Матхиас Мüхле, руководилац Програма јачања јавних институција у БиХ, ГИЗ.

Педставници Канцеларије координатора за реформу јавне управе те експерти који су радили на изради документа презентирали су појединачне реформске области те предложене начине мониторинга и евалуације нове стратегије али и буџета који је потребан за њену имплементацију.

Нацрт Стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ за период 2017.-2020. био је доступан за коментаре и посредством њеб платформе е-консултације Министарства правде БиХ.