По први пут у БиХ успостављена је недостајућа инфраструктура за  несметано пружање потпуних трансакционих услуга које управа пружа пословним субјектима и грађанима уз помоћ иновативне информационе и комуникационе технологије. Ово је само један од резултата пројекта „Имплементација заједничких сервиса за е-услуге“ који је и званично данас окончан.

„Могућност да са вашег рачунара или паметног телефона реализујете услугу из домена јавне управе више није куриозитет и научна фантастика већ потреба и нужност“, истакао је Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе.

Да је инфраструктура у функцији провјерено је и на пилот услугама које поједине институције на нивоу БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ пружају.

„Тако ће у Брчко дистрикту БиХ бити могуће комплетан процес пријаве и окончања конкурса за институције Брчко дистрикта БиХ реализовати електронски. На нивоу Вијећа министара, пословни субјекат ће бити у могућности поднијети електронски захтјев за услуге из домена мјеритељства, извршити плаћање потребних такси електронским путем и запримити потребна рјешења и званичне документе на адресу. У ФБиХ и РС су реализоване пилот услуге из надлежности  геодетских управа и регистра непокрености, па је тако након пријаве у систем и подношења захтјева могуће извршити електронско плаћање такси, добити документе о увјерењу о имовини, копију катастарског плана и слично“, рекао је државни координатор.

Ово је све могуће уз помоћ система који је развијен овим пројектом на централним тачкама контакта смјештеним у генералним секретаријатима влада, те интеграцијом са базама и системима пилот институција у којима се налазе подаци. Пројектом су израђени и портали који се односе на животне догађаје и стања грађана и пословних субјеката за управни ниво ФБиХ и БД БиХ гђе би се заједно са порталима за ниво СМ БиХ и РС заокружила платформа за нуђење есервиса крајњим корисницима, са јединствених локација ових управних нивоа а у складу са њиховим надлежностима.

„Имплементација заједничких сервиса за е-услуге“ је по броју корисника најкомплекснији пројекат е-услуга којим Кинг ИЦТ заједно са конзорцијским партнерима Ланацом и Лиреџом наставља активно учешће у дигиталној трансформацији бх. друштва“, рекао је Адис Побрић, директор КИНГ ИЦТ д.о.о.

Он је додао да ће пилот услуге и сервиси омогућити привредним субјектима да на бржи и једноставнији начин дођу до потребних информација, а јавној управи транспарентнији начин рада те је позвао институције на свим нивоима да се прикључе и користе сервисе из овог пројекта, а надлежна министарства и владе да у будућности осигурају услове за надоградњу и одржавање система.

За имплементацију самог система утрошено је 1.129.000 КМ те 456.041 КМ за набавку и испоруку опреме. Новац је обезбијеђен из Фонда за реформу јавне управе.  Ускоро се очекују и први ефекти овог система кроз кориштење пилот услуга развијених за институције док ће пуни ефекти бити видљиви у будућности са масовнијим кориштењем.