Кенан Авдагић и Сташа Сихровски, представници Уреда координатора за реформу јавне управе и CAF коресподенти бораве у студијској посјети Талину, гђе се одржава CAF састанак радне групе.

Теме састанка су актуалне за БиХ: процедура вањске процјене зрелости институције, израда нових CAF смјерница за имплементацију, те CAF и изазови јавног сектора у Естонији.

Имајући у виду досадашње резултате који показују високу мотивираност обучених CAF тренера/-ица за пружањем менторске подршке другим институцијама у имплементацији управљања квалитетом кроз CAF, те све већи број институција које уз помоћ овог модела испуњавају зацртане циљеве, поштују законске обавезе те SIGMA принципе за реформу јавне управе, представници БиХ из Уреда координатора за реформу јавне управе су позвани да дају стручни допринос на CAF радном састанку у Таллину.

Подсјећања ради, Вијеће министара Босне и Херцеговине је закључком од 08.02.2017.године дало зелено свјетло Уреду координатора за реформу јавне управе, Агенцији за државну службу БиХ и Институту за стандардизацију БиХ да самостално, али и кроз сарадњу с ГИЗ Програмом јачања јавних институција у БиХ имплементирају Оперативни план управљања квалитетом у институције БиХ 2016-2018.

CAF (енг.Common Assessment Framework) је модел управљања квалитетом, израђен од јавне управе за јавну управу. Еуропски концепт сталног унапређења јавног сектора има за циљ ефектино и ефикасно структурисање обавеза и активности институција јавне управе како би институционални корисници, али и грађани као крајњи корисници, имали повјерење у јавну управу те корист од њеног рада.

Уз помоћ принципа управљања квалитетом који се између осталог односе на улогу и одговорност руководства, те укљученост свих запосленика и мотивацијом запосленика за сталним унапређењем, институције путем само-процјене развијају планове унапређења, уз анализу очекивања свих корисника.

Више о управљању квалитетом, CAF смјерницама, ISO 9001  смјерницама и мјестима подршке при имплементацији:  http://parco.gov.ba/upravljanje-kvalitetom/.