Састанак Надзорног тима за област Институционална комуникација бит ће одржан у петак, 29. септембра, 2017. године, у 13:00 часова, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова бр.9, 71 000 Сарајево.

Предложени дневни ред састанка:

1. Усвајање дневног реда и записника са претходног састанка Наџорног тима
2. Информисање о статусу пројеката: ″Стратешка комуникација- фаза II″ и ″Функционални преглед капацитета институционалне комуникације у структурама државне службе у БиХ″
3. Дискусија и договор о садржају пројекта ″Приближавање управе грађанима- сет активности″
4. Избор предсједавајућег Надзорног тима за наредно тромјесечје
5. Разно.