Чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној данас у Сарајеву дали су сагласност на одлуку о додјели уговора за реализацију друге фазе пројекта „Стратешка комуникација“.

Имплементација овог пројекта директно ће допринијети јачању капацитета Савјета министара БиХ, ентитетских и Владе Брчко дистрикта БиХ за односе с јавношћу, институционалну и стратешку комуникацију.

Пројекат обухвата провођење истраживања на пољу стратешке комуникације међу службеницима који се баве односима с јавношћу институција сва четири управна нивоа – истраживању резултата комуникацијских активности у односу на досадашњи стратешки оквир комуникација (Стратегије/Планови комуникација СМ БиХ, Владе ФБиХ, Владе РС и Владе БДБиХ) те провођење двије с дводневне радионице у сврху упознавања корисника са савременим трендовима и теоријом у неколико области важних за њихов рад – комуникацијско планирање за службенике који се баве комуникацијама унутар институција сва четири управна нивоа, стратешко планирање, комуникацијски менаџмент, координација и интерна комуникација, европске праксе у односима с јавношћу и слично.

Главну компоненту пројекта представља развој система мониторинга и евалуације стратешке комуникације институција, што подразумијева унифициран систем мјерења ефеката комуникацијских активности институција.

Имплементација пројекта ће допринијети реализацији неколико циљева наведених у Ревидираном Акционом плану 1 у реформској области институционалне комуникације.

О додијели уговора за имплементацију овог пројекта накнадно ће се изјаснити и чланови УО ФРЈУ који данас нису присуствовали сједници.