Данас се на Влашићу, са почетком у 10:00 сати, одржава сједница Надзорног тима за имплементацију Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ, за област Управни поступци и управне услуге.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са предходне сједнице НТ
2. Информација о стању на пројекту „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а    за контролу прописа и успостављање ситема редукције административних препрека“
3. Усаглашавање пројектне документације за „ Мјерење задовољства корисника управних услуга“
4. Стање у области, нереализирани циљеви
5. Разно.