Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе и Обрад Ковач, овлаштени представник групе понуђача „Ибусинесс д.о.о. Источно Сарајево и Нет-про д.о.о. Брчко“ потписали су данас у Сарајеву уговор о имплементацији пројекта „Унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефеката обуке“.

Процес анализе потреба и евалуације ефеката обуке, заснован на модерним политикама управљања људским потенцијалима и најбољим праксама из јавног сектора, треба да допринесе усаглашавању индивидуалних циљева запосленика и циљева институција, што је кључна претпоставка успјешног функционисања сваке организације у савременом пословном окружењу.

„Намјера пројекта је да се повећају ефекти обуке, на начин да ће се системским приступом анализи потребних знања, вјештина и способности усагласити потребе институције и очекивања и жеље појединаца,те допринијети већој мотивацији и преданости послу“, истакао је Ћузулан.

Према његовим ријечима, изградња система анализе потреба за обуком и развојем државних службеника и система за евалуацију ефеката обуке представља изузетно важну компоненту у склопу укупног реформског циља увођења модерног концепта управљања људским потенцијалима у јавној управи на различитим нивоима власти у БиХ.

„Поред побољшане ефикасности рада јавне управе, очекујемо да ће се имплементацијом пројекта, постићи и вишеструка корист у транспарентнијем трошењу средстава, развоју каријере, унапређењу управљања знањем државних службеника“, рекао је координатор за реформу јавне управе.

„Велика част и обавеза је радити на унапређењу јавне управе у Босни и Херцеговини, која запошљава велики број људи, а самим тим њихова ефикасност мора бити приоритет како би се континуирано унапређивао амбијент који они креирају“, изјавио је Ковач.

Пројекат је заједнички за сва четири управна нивоа (БиХ, РС, ФБиХ и БДБиХ). Директни корисници пројекта су Агенција за државну службу БиХ, Агенција за државну службу ФБиХ, Агенција за државну управу Републике Српске и Подођељење за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ. Осим наведених институција, корисници пројекта су и руководећи државни службеници, државни службеници који обављају послове везане за управљање људским потенцијалима, потенцијални тренери.

Вриједност пројекта је 352.023,75 КМ са ПДВ-ом и бит ће финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе. Имплементација пројекта доприноси испуњењу мјера из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у области управљања људским потенцијалима.