Мултилатерална иницијатива „Партнерство за отворену власт“ представља нови глобални напор више укључених фактора са циљем обезбјеђења конкретног напретка на подручју транспарентности и отворености рада тијела јавне управе, укључивања и оснаживања грађана и цивилног друштва, борбе против корупције те кориштења нових технологија за побољшање квалитета услуга које јавна управа пружа грађанима.

Босна и Херцеговина је 24. септембра 2014. године у сједишту Уједињених нација у Неw Yорку, на конференцији поводом 3 године од почетка Иницијативе, прихваћена као 65. чланица иницијативе „Партнерство за отворену власт“.

Приступањем Инцијативи, Босна и Херцеговина се обавезала израдити двогодишњи Оквирни Акциони план у циљу спровођења низа реформи које су структуиране око изазова са којима се суочавају тијела јавне управе у свим земљама.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 77. сједници, одржаној 13.10.2016. године, донио Одлуку о оснивању Савјетодавног вијећа иницијативе „Партнерство за отворену власт“ („Службени гласник БиХ“, бр. 94/16).

Основни задатак Савјетодавног вијећа иницијативе “Партнерство за отворену власт” је припрема приједлога Оквирног Акционог плана за имплементацију иницијативе “Партнерство за отворену власт”.

Циљ овог јавног позива је да се из реда организација цивилног друштва,  изаберу 4 члана/ице и њихови замјеници/це у Савјетодавно вијеће који ће својим учешћем допринjети изради Оквирног Акционог плана и спровођењу иницијативе “Партнерство за отворену власт”.

Пријаве кандидата подносе искључиво организације цивилног друштва путем пријавног обрасца на начин како је одређено  јавним позивом и исте ће бити разматране  само уколико су достављене на прописан начин и садрже потребну документацију.

Рок за подношење пријава је до 21. јануара 2017. године.

Информације о јавном позиву можете добити кликом на овај линк.

Сви заинтересирани требају испунити пријавни образац кликом на линк.

Одлуку о оснивању Савјетодавног вијећа иницијативе „Партнерство за отворену власт“ можете погледати на овом линку.