У Сарајеву је 17. и 18. новембра 2016. у организацији њемачког ГИЗ-а, Канцеларије координатора за реформ јавне управе (ПАРЦО) и Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) одржана регионална конференција „Користи управљања квалитетом у јавној управи″ која је резултирала низом квалитетних приједлога који ће управљање квалитетом учинити једноставним алатом за одрживи квалитет у раду јавне управе и који ће јавну управу отворили ка корисницима и грађанима.

Регионална увезаност у управљању квалитетом услуга у јавној управи је неопходна за одрживост квалитете у раду јавне управе и њеног отварања ка корисницима и грађанима несумљиво је главни закључак дводневне конференције која је окупила преко стотину учесника из Босне и Херцеговине и региона.

На самом почетку конференције доц. др. Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе у БиХ, нагласио је да је међуинституционална радна група за управљање квалитетом припремила Оперативни план за увођење ЦАФ модела у јавну управу те додао: „Његовим усвајањем у Вијећу министара БиХ званично бисмо започели процес увођења ЦАФ модела управљања квалитетом у институције БиХ.”

Како је истакнуо Горан Паштровић, руководилац пројекта „Квалитет јавних услуга“ Регионалне школе за јавну управу, регионална димензија управљања квалитетом у јавној управи изузетно је важна зато што дефинише могућности које су битне у економском контексту кроз бројна рјешења за побољшање процеса и услуга, али и у нематеријалном сегменту који се огледа у побољшању међуљудских односа и комуникације. Паштровић је том приликом изјавио: „Стандардизацијом у области управљања квалитетом у региону када су у питању размјена искустава и пракси, као и кориштења људских ресурса који постоје у региону мислим да можемо да направимо корак напријед.“ У том процесу важну улогу ће имати отварање регионалног центра за унапређење квалитете у току 2017. године.

Кораке напријед је потребно направити на путу ка постизању ЕУ стандарда у области управљања квалитетом у јавној управи у регији, мишљења је Ницк Тхијс, виши савјетник у Европском институту за јавну управу (ЕИПА) који се колегама обратио путем видеопоруке. „Увијек треба имати на уму да јавна управа постоји како би радила за добробит корисника и грађана – за јавности и са јавношћу. Побољшати пружање јавних услуга подразумијева да имате информације и да разумијете потребе и очекивања корисника. Кад је ријеч о информацијама о степену задовољства корисника и грађана радом јавне управе у државама регије, информације не постоје или су врло опскурне. Ту област је неопходно унаприједити што прије.”

Тихана Пузић, виша савјетница у ГИЗ-у и менаџерица тематске области Управљање квалитетом у оквиру Програма јачања јавних институција, истакнула је да ће ГИЗ ће наставити пружати подршку унапређењу процеса управљања квалитете рада јавне управе, као и регионалном повезивању. „У том контексту веома је битна сарадња са Регионалном школом за јавну управу како би се увезали процеси, визибилитет и производи. Сигурна сам да ћемо уз помоћ Канцеларије координатора за јавну управу у БиХ, Агенције за државну службу БиХ и Института за стандардизацију БиХ постићи одрживост у управљању квалитетом, отворити јавну управу ка инволвираности с корисницима и грађанима те у коначници постићи да су пружене услуге утемељене на стварним потребама и очекивањима грађана.”

Током регионалне конференције представљени су и документи које је међуинституционална тематска радна група за управљање квалитетом у оквиру Програма јачања јавних институција у БиХ израдила у протеклом периоду. Ове документе можете преузети у наставку:

Смјернице за имплементацију ИСО 9001:2008 у институцијама јавне управе БиХ на босанском, хрватском и српском језику
Смјернице за испитивање задовољства корисника јавне управе БиХ на босанском, хрватском и српском језику

Овом приликом су представљени и пријеводи значајних докумената из области управљања квалитетом на језике народа у БиХ, попут пријевода ЦАФ смјерница за самопроцјену “Унапређење јавних организација кроз самопроцјену” и Европског приручника за управљање задовољством корисника (босански, хрватски и српски језик).

Више о дјеловању Програма јачања јавних институција у области управљања квалитетом прочитајте овдје а преглед неких од досад реализираних мјера у овој области можете пронаћи овдје.