Чланови заједничке радне групе за израду новог стратешког оквира за реформу јавне управе на радионици која је одржана јучер у Сарајеву, у организицији ОЕЦД/СИГМА и Канцеларије координатора за реформу јавне управе,  разматрали су кључне приоритете у пет реформских области нове стратегије реформе јавне управе.

Један од највећих изазова за будућу стратегију реформе јавне управе јесте како управљање јавним финансијама ускладити са новим стратешким оквиром за наставак реформе јавне управе, будући да Савјет  министара БиХ, владе ентитета и Брчко дистрикта БиХ израђују индивидуалне стратегије управљања јавним финансијама.

„Принципи јавне управе, који су црвена нит за нови стратешки оквир за наставак реформе јавне управе, обухватају реформу система јавних финансија.  Стога, мислим да област јавних финансија треба наћи мјесто у новој стратегији реформе јавне управе”, поручио је Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе.

Члановима заједничке радне групе представљени су кључни приоритети у пет реформских области, а које су дефинисали чланови тематских радних група. Приоритети се, између осталог, односе на ефикасност у одлучивању о јавним политикама, усклађеност/усаглашеност стратешког и средњорочног планирања у БиХ, учинковит јавни наџор над провођењем јавних политика, унапређење транспарентност процеса запошљавања са фокусом на компетенције кандидата, проактивну транспарентност институција, унапријеђење организационе структуре јавне управе, осигурање интероперабилности и података у јавној управи.