Представници Свјетске банке у БиХ јучер су посјетили Канцеларију координатора за реформу јавне управе гђе су са Драганом Ћузуланом , координатором за РЈУ и његовим сарадницима разговарали о активностима на припреми израде новог стратешког оквира.

Захид Хаснаин, специјалиста за јавни сектор у Свјетској банци информисао је присутне о подршци коју ће Свјетска банка пружити БиХ у области управљања јавним финансијама  у наредном периоду, а првенствено у сегменту фискалне контроле.

Представници Свјетске банке интересирали су се да ли ће рационализација и оптимизација реформе јавне управе бити дио новог стратешког оквира те су информисали учеснике састанка о пројекту Свјетске банке на изради регистара запослених у јавној управи на подручју БиХ.

Александар Каришик, шеф оперативне јединице Канцеларије координатора за реформу јавне управе изјавио је да СИГМА принципи нису ова отворена питања на адекватан начин адресирали у документу Принципи јавне управе, који чини оквир за нову стратегију реформе јавне управе. Међутим,  додао је, да се Реформска агенда бави овим проблемом те да је опређељење Уреда коордиантора за реформу јавне управе да се приликом израде нове стратегије узме у обзир и Реформска агенда.