Састанак Надзорног тима за област Институционална комуникација бит ће одржан 14. октобра ове године, са почетком у 13:00 часова, у  згради Владе Републике Српске.

Предложени дневни ред састанка:

  1. Усвајање дневног реда и записника са претходног састанка Надзорног тима,
  2. Информисање о статусу пројеката: ″Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ″, ″Обука службеника за односе с јавношћу – фаза II″ и ″Стратешка комуникација – фаза II″
  3. Разматрање и усвајање пројектног приједлога и пројектног задатка ″Функционални преглед капацитета институционалне комуникације у структурама државне службе БиХ″
  4. Дискусија о садржају пројекта ″Приближавање управе грађанима- сет активности″
  5. Избор предсједавајућег Надзорног тима за наредно тромјесечје
  6. Разно.