У Сарајеву је 19.09.2016. године одржана почетна конференција за пројекат „Успостављање и/или јачање капацитета институције за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“, који је финансиран из Фонда за реформу јавне управе, а који имплементира конзорциј Цоммерце Енгинееринг д.о.о., Мостар, Цоммереце Медиа д.о.о., Мостар, Теза, Софиа, Бугарска, Матерна, Софиа, Бугарска.

“Боља регулатива само је један од стандарда ЕУ, а што се БиХ тиче највише посла у овој области (уклањање административних баријера и процјена утицаја прописа) до сада је урађено у ентитетима. Међутим, посао на побољшању пословног амбијента на свим нивоима у БиХ још увијек није завршен”, изјавио је Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе и додао да се нада да ће имплементација пројекта бити окончана на задовољство корисничких институција те посебно грађана и пословне заједнице који треба да осјете ефекте излазних резултата пројекта.

Пројекат обухвата четири компоненте: Успостава укупне пројектне структуре и дефинисање оквира за успоставу система редукције административних препрека и процјену утицаја прописа за ниво институција БиХ и БД БиХ; изградња и/или јачање људских капацитета у институцијама (укључујући и ресорна министартсва и друге релевантне органе управе) за провођење послова редукције административних препрека и процјене утицаја прописа (укључујући јавне консултације) на свим управним нивоима у БиХ као и провођење пилот пројеката за процјену утицаја прописа и редукцију административних препрека уз учешће и консултацијске вјежбе цивилног друштва на нивоу институција БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ и развој капацитета информационих технологија повезаних са редукцијом административних препрека на нивоу ФБиХ и РС.

Институције корисници пројекта су: Генерални секретеријат Вијећа министара БиХ, Министарство правде БиХ, Уред за законодавство ВМ БиХ, Генерални Секретеријат Владе ФБиХ, Министарство правде ФБиХ, Уред за законодавство и усклађеност са прописима ЕУ Владе ФБиХ, Генерални секретеријат Владе РС, Републички секретаријат за законодавство Владе РС, Министарство економских односа и регионалне сарадње РС, Министарство управе и локалне самоуправе РС, Секретеријат Владе БД БиХ, Уред за законодавство БД БиХ, Управна инспекција БД БиХ.

Пројект чија је вриједност 1.078.400,00 КМ ће се имплементирати на сва четири нивоа власти у трајању од 24 мјесеца.