Конференција о завршеном првом циклусу обуке запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару у оквиру пројекта Канцеларије координатора за реформу јавне управе, а који се финансира из Фонда за реформу јавне управе, бит ће одржана у Бањалуци, у петак 22.7.2016. године, у Административном центру Владе Републике Српске.

На конференцији ће бити представљени резултати пројекта остварени у првом циклусу обуке по управним нивоима у Босни и Херцеговини, те циљеви и очекивани утицај пројекта на повећање ефикасности у пружању јавних услуга.

На конференцији ће, између осталих, говорити Лејла Решић, министрица управе и локалне самоуправе Републике Српске те шеф Оперативне јединице у Канцеларији координатора за реформу јавне управе Александар Каришик и овлаштени представник конзорција имплементатора пројекта Златан Мулабеговић.