У складу са Упутством о методологији у поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 44/15) Канцеларија  координатора за реформу јавне управе објављује Нацрт средњорочног плана рада за период 2017.- 2019. године.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе позива све заинтересоване грађане и организације те партнерске институције да својим приједлозима и коментарима дају допринос изради што квалитетнијег Средњорочног плана.

Процесом јавних консултација жели се осигурати већи ниво учешћа грађана/интересних  група у овој активности, боља информисаност и веће повјерење грађана у процес израде  стратешких докумената.

Процес јавних консултација отворен је од 7.06. до 30.06. 2016. године, а ваше приједлоге, коментаре и сугестије можете слати на е-маил: јавнеконсултације@парцо.гов.ба.

Нацрт Средњорочног плана можете преузети овдје , а изјаву о сврси доношења акта овдје

Образац за ваше коментаре и приједлоге измјена можете преузети овдје.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе унапријед вам се захваљује на коментарима.