Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у петак, 12.02.2016. године, с почетком у 12:00 сати,у згради Владе Брчко дистрикта БиХ (сала 59), Булевар мира 1, Брчко.

Предложени дневни ред:

1.    Верификација Записника с 49. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 22.12.2015. године

2.    Извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2015. годину с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај Фонда

3.    Приједлог Процедура управљања финансијама Фонда за реформу јавне управе

4.    Извјештај о евалуацији набавке за пројекат „Обука службеника за информисање/односе с јавношћу – фаза II“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке

5.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за пројекат „Обука службеника за информисање/односе с јавношћу – фаза II“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговра

6.    Извјештај о евалуацији набавке за пројекат „Изградња капцитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке

7.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за пројекат „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговра

8.    План одржавања сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе у 2016. години

9.    Разно.