ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ

1438-1-2-29-3-12/15

ОДЈЕЛЈАК И: УГОВОРНИ ОРГАНИ

1. Подаци о уговорном органуНазив КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕИДБ/ЈИБ 4200334950020Контакт особа Тила Арнаут – БиоградлијаАдреса Вразова 9Поштански број 71000 Сарајево (бхп)Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)Телефон (033) 565-760Факс (033) 565-761Електронска пошта парцо.оффице@парцо.гов.баИнтернет адреса www.парцо.гов.баИ 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешћеКао под И 1.И 4. Адреса за додатне информацијеКао у Анексу А – Адреса за додатне информацијеИ 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатностИ 5.а. ВрстаИнституција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈНИ 5.б. НивоДржавни нивоИ 5.ц. ДјелатностАдреса: Маршала Тита 9а/ИТелефон: (033) 251-590Факс: (033) 251-595Е-маил: ејн@јавненабавке.гов.баWеб: хттпс://www.ејн.гов.баДатум и вријеме слања обавјештења на објаву:28.12.2015. у 11:46Извршна властИ 6. Заједничка набавкаНеИ 7. Набавка у име других уговорног органа?НеОДЈЕЛЈАК ИИ: ПРЕДМЕТ УГОВОРАИИ 1. Врста уговораУслуге, Остале услугеИИ 2. Подјела на лотовеНеИИ 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?НеИИ 4. ОписИИ 4.а. Назив предмета уговораЈавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта &qуот;Јавно приватно партнерство&qуот;ИИ 4.б. Кратак опис предмета уговораЈавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта &qуот;Јавно приватно партнерство&qуот;ИИ 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)Главни рјечникКод ОписГлавни предмет 85312320-8 Услуге савјетовањаИИ 5. Подаци о Споразуму о јавној набавциИИ 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?НеИИ 6. Укупна количина или обим уговораЈавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта &qуот;Јавно приватно партнерство&qуот;ИИ 6.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ2494425,00ИИ 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радовакао у ТДИИ 9. Трајање уговора или рок извршења18 мјесеци од дана потписивања уговораОДЈЕЛЈАК ИИИ: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕИИИ 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду?Да.Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.ИИИ 2. Да ли се захтијева гаранција за извршење уговора?Да.Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.ИИИ 4. Ограничења за учешћеОбавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерскојдокументацији.ИИИ 5. Способност за обављање професионалне дјелатностикао у ТДИИИ 6. Економска и финансијска способносткао у ТДИИИ 7. Техничка или професионална способносткао у ТДИИИ 8. Резервисан уговорНеИИИ 9. Посебни услови за уговоре о јавним услугамаИИИ 9.а. Извршење услуга ограничено за одређену професијуНеИИИ 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услугаНеОДЈЕЛЈАК ИВ: ПОСТУПАКИВ 1. Врста поступкаОтворени поступакИВ 2. Критериј за додјелу уговораНајнижа цијенаИВ 3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацијуИВ 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?ДаИВ 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до5.2.2016.ИВ 4. Да ли се намјерава користити е-аукција?НеИВ 5. Да ли је објављено претходно информацијско обавјештење?НеИВ 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешћеДатум и вријеме 15.2.2016. 13:00:00ИВ 7. Рок, адреса и мјесто отварања понудаДатум и вријеме 15.2.2016. 13:10:00Адреса и мјесто Вразова бр 9. СарајевоОДЈЕЛЈАК В: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕПојашњења тендерске документације могу се тражити до 05.02.2016.г. до 13,00хАНЕКС АИ 4. Адреса за додатне информацијеКонтакт особа Тила Арнаут – БиоградлијаАдреса Вразова 9Поштански број 71000 Сарајево (бхп)Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)Телефон (033) 565-786Факс (033) 565-761Електронска поштаИнтернет адреса www.парцо.гов.баИНТЕРНАТИОНАЛ НОТИЦЕ – СУММАРYПАРТ И: ЦОНТРАЦТИНГ АУТХОРИТYИ 1. Цонтрацтинг аутхоритy датаНаме Публиц Администратион Цоординатор Реформ ОффицеУИН 4200334950020Цонтацт персон Тила Арнаут – БиоградлијаАддресс Вразова 9Постал цоде 71000 Сарајево (бхп)Муниципалитy/Цитy Сарајево Центар (Сарајево)Телепхоне (033) 565-760Фаx нумбер (033) 565-761Емаил аддресс парцо.оффице@парцо.гов.баWебсите аддресс www.парцо.гов.баИ 3. Тyпе оф тхе цонтрацтинг аутхоритy, левел анд маин ацтивитyИ 3.а. Тyпе оф цонтрацтинг аутхоритyГовернмент Институтионс реферред то ин тхе Артицле 4 (1), субсецтион а) оф тхе ППЛИ 3.б. Левел оф говернмент wхере цонтрацтинг аутхоритy белонг тоЦоунтрyИ 3.ц. Маин ацтивитy оф цонтрацтинг аутхоритyЕxецутиве БранцхПАРТ ИИ: ОБЈЕЦТ ОФ ТХЕ ЦОНТРАЦТИИ 1. Тyпе оф тхе цонтрацтСервицес, Отхер сервицесИИ 1.а. Титле оф тхе објецт оф тхе цонтрацтПублиц процуремет оф тхе цонсултанцy сервицес фор тхе имплементатион оф тхе пројецт &qуот;Публиц Привате Партнерсхип&qуот;ИИ 1.б. Десцриптион оф тхе објецт оф тхе цонтрацтПублиц процуремет оф тхе цонсултанцy сервицес фор тхе имплементатион оф тхе пројецт &qуот;Публиц Привате Партнерсхип&qуот;ИИ 1.ц. Цоммон процуремент воцабуларy (ЦПВ)Маин воцабуларyЦоде ДесцриптионМаин објецт 85312320-8 Цоунселлинг сервицесИИ 1.д. Тотал qуантитy (нумбер оф унитс) ор сцопе оф тхе цонтрацт2.494.425,00 wитхоут ВАТПАРТ ИИИ: ПРОЦЕДУРЕИИИ 1. Тyпе оф процедуреОпен процедуреИИИ 2. Цондитионс фор обтаининг тендер доцументсИИИ 2.а. Тендер доцументс публисхед он тхе публиц процуремент портал?YесИИИ 2.б. Обтаинабле унтил5.2.2016.ИИИ 3. До yоу интенд то усе тхе е-ауцтион?НоИИИ 4. Деадлине анд аддресс фор рецеипт оф тендерс/реqуестс то партиципатеДате анд тиме 15.2.2016. 13:00:00Аддресс анд плаце Вразова Но. 9 71 000 СарајевоПАРТ ИВ: АДДИТИОНАЛ ИНФОРМАТИОНЕxпленатионс оф тхе тендер доцументатион цан бе субмиттед тилл Фебруарy 5 тх 2016 тилл 13,00 о`цлоцк.