Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе учествовао је у раду конференције која је од 3. децембра до 4. децембра 2015. године одржана у Паризу, у организацији ОЕЦД/СИГМА, о теми: „Изазови реформе јавне управе у землјама западног Балкана“.

На конференцији је презентован збирни извјештај о стању у области реформе јавне управе у земљама западног Балкана, те су учесници имали прилику да на високом нивоу подијеле добре праксе и искуства из области реформе јавне управе.

СИГМА извјештај из априла ове године, као и извјештај Европске комисије за 2015. о напретку, констатује одређена побољшања у смислу општег политичког амбијента и опредјељења власти на свим нивоима, али и одређене недостатке, између осталог и у области реформе јавне управе као једном од три стуба реформи, поред владавине закона и економског управљања. Сам извјештај о реформи јавне управе ће бити током јануара 2016. презентован јавности кроз заједничку активност СИГМА-е и Kанцеларија  координатора за реформу јавне управе.

Карен Хилл, шефица СИГМА-е програма говорила је о визији будућности земаља западног Балкана и наредним корацима и изазовима. Она је рекла да ће се током 2016. године мониторинг СИГМА-е концентрисати на највише два поља: прикупљање података у јануару који би се у мају 2016. доставили Европској комисији и смањење оптерећења администрације.

Наредни кораци који се планирају су:  (1) СИГМА ће систематизовати информације и прикупити податке из 2015. за базично мјерење и побољшати базу података, (2) ово ће омогућити СИГМА-и да боље одговори на циљеве у складу са базичним информацијама, (3) Мониторинг-оквир ће бити направљен на основу процјене за 2016. са смањеним бројем индикатора и потребних података и (4) ово би требало смањити оптерећење администрације при пружању података. Такође су наведена 4 главна изазова: (1) доступност евиденције (података) остаје главни изазов, (2) за квалитет није релевантно само произвођење мониторинг-извјештаја, јер тек ефикасна употреба података даје квалитетну политику, (3) Европска комисија у сарадњи са уредом за статистику је кључна за побољшање квалитета статитистичких података и (4) СИГМА ће наставити да ради са институцијама задуженим за РЈУ и у сарадњи са службама Европске комисије како би се поправила доступност података за мониторинг у 2017.

Државни координатор за реформу јавне управе говорио је планирању и приоритетизацији националног и донаторског финансирања РЈУ, односно функционисањи Фонда за РЈУ.

У свом излагању гдин Ћузулан нагласио је да Фонд представља јединствен модела у региону који је оцијењен као врло квалитетан пројекат и примјер доброг улагања донаторске помоћи, заснован на децентрализованом систему одлучивања, расподјеле, контроле и евалуације, усмјерен на имплементацију реформе јавне управе кроз припрему, набавку и реализацију специфичних пројеката креираних на основу идентификованих приоритета.

Поред гдина Ћузулана, конференцији је присуствовала Мирсада Јахић, координаторица за реформу јавне управе Федерације БиХ као и Милован Филимоновић, државни секретар при Министарству финансија Србије, Авдуллах Хоти, министар финансија Косова, Милена Харита, министица за јавну управу и иновације Албаније, Марта Томовска, министрица за информације и јавну управу Македоније и Јадранка Војиновић, државна секретарка за јавну управу при Министарству унутрашњих послова Црне Горе.