Састанак Надзорног тима за област унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа бит ће одржан у сриједу 11.11.2015. године у просторијама зграде Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, са почетком у 12:00 сати.

Дневни ред:

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима

2.    Пројектни приједлог „Израда софтвера за подршку изради нацрта закона и других прописа” – прибављање сагласности влада

3.    Разматрање капацитета корисника пројекта потребних за имплементацију Пројектног приједлога „База законских прописа”

4.    Разно.